වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්ර මහා විද්යාලය පිහිටා ඇත්තේ පුරාණ අගනුවර වූ අනුරාධපුර නගර මධ්යයේ, නුවරගම් පාලත – නැගෙනහිර කොටසේ ය. එය අයත් වන්නේ උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර අධ්යාපන කලාපයට ය. මෙම විද්යාලය 1955 සැප්තැම්බර් 7 වන දින ආරම්භ කරන ලද අතර, ලංකා ඉතිහාසයේ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන නායකයෙකු වූ අභාවප්රාප්ත වලිසිංහ හරිස්චන්ද්රගේ නමින් එය ආරම්භ විය. ජයතිලක මහතාගේ නායකත්වය ගුරුවරුන් 3 දෙනෙකුට මඟ පෙන්වන ලද අතර, එක් ගොඩනැගිල්ලක දුෂ්කරතා ඇතිව සිසු සිසුවියන් 42 දෙනෙකුට පමණ තම ඉලක්කය කරා ලඟා විය හැකිය. අධ්යාපනයේ සෑම අංශයකින්ම ගුරුවරුන් 205 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලය සමන්විත වේ. පිරිමි හා ගැහැණු ළමයින් සඳහා පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පාසල වඩාත් ජනප්රිය හා විශාලතම පාසලක් බවට පත් කරමින් ශිෂ්ය සංඛ්යාව 5647 අංකයට පැමිණ ඇත. මෑත කාලයේ විද්යාව, වාණිජ්යය, කලා හා තාක්ෂණය වැනි සියලු අධ්යාපන විෂය පථයන්ගෙන් පාසල ආශීර්වාද ලද්දකි. ඉංග්රීසි, කොරියානු, හින්දි, ප්රංශ, ජපන්, ජර්මානු සහ චීන යන බොහෝ භාෂාවලින් මෙම පාසල සිසුන් සඳහා විශාල විවිධත්වයක් සපයයි. එමඟින් සිසුන්ගේ අනාගත ජීවිතය සඳහා දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප හා නිපුණතා පෝෂණය කර ඇත.
අවසාන වශයෙන් අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්රය ජාතික පාසලක් ලෙසට අභිසෙස් ගැන්විණි.

ඉතින් විදු මව්නි, ඔබට සුභ 66 වැනි උපන්දිනයක් වේවා!

Walisinghe Harischandra Maha Vidyalaya is situated at the heart of the ancient capital city of Anuradhapura, in the division of Nuwaragam Palatha – East. It belongs to the Anuradhapura education zone in the North Central Province.

The school was established on 7th September in 1955 with the name of late Walisinghe Harischandra, one of the most eminent leading character in Sri Lankan history. The leadership of Mr.Jayathilaka guided 3 teachers to support around 42 students to reach their goals with hardships in a single building.

There’s a staff Consist of 205 teachers for all the roots of education. The student population has reached the number 5647 providing the school to be one of the most popular and the biggest school that belongs to the Provincial Department of Education for both boys and girls. The school is blessed with all streams of Education at recent times, such as Science, Commerce, Arts, and Technology.

The school also provides a great variety for the students in many languages, English, Korean, Hindi, French, Japanese, German and Chinese. It has nourished the students with knowledge, skills, attitudes and competencies for their future life

Finally, Walisinghe Harischandra in Anuradhapura was acclaimed as a national school.

Mother Walisinghe, Happy 66th Birthday!

CategorySchool