මහනුවර රණබිම රාජකීය විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ

“සිහස් සංකතන 21” සමස්ත ලංකා ත්‍රෛභාෂා මාධ්‍ය දින තරඟාවලියෙහි ජයග්‍රහණ රැසක් සමඟින් සමස්ත ශූරතාවය අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයීය මාධ්‍ය ඒකකය දිනාගත් වගයි…

එමඟින් විද්‍යාලයට ඉමහත් ගෞරවයක් ගෙන දුන් විද්‍යාලයීය මාධ්‍ය ඒකකයට විද්‍යාලයීය විදුහල්පතිතුමා,ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේලා සහ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දේනාගේත් විද්‍යාලයීය සිසු සිසුවියන්ගේත්

උණුසුම් සුභ පැතුම්!!!

ජයග්‍රහණලාභී සිසු සිසුවියන්

 • ප්‍රථම ස්ථාන :-
  ▫️සමාධි සන්දීපානි – දෙමළ පුවත් සංස්කරණය (කණිෂ්ඨ)
  ▫️එච්.එම්.හස්නි – දෙමළ පුවත් සංස්කරණය (අන්තර්මධ්‍යම)
  ▫️අරුන් – දෙමළ නිවේදන (ජ්‍යෙෂ්ඨ)
  ▫️අර්ශනී කාවින්ද්‍යා – සිංහල පුවත් සංස්කරණ(ජ්‍යෙෂ්ඨ)
  ▫️සංජන ප්‍රසාද්- ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරනය(විවෘත)
 • දෙවන ස්ථාන :-
  ▫️නේහා සේනාදි – සිංහල හඬකැවීම(කණිෂ්ඨ)
  ▫️එච්.එම්.හස්නි-දෙමළ නිවේදන(අන්තර්මධ්‍යම)
  ▫️කවිදු චාමේන්ද්‍ර – කෙටි චිත්‍රපට
 • තෙවන ස්ථාන
  ▫️විහාරා තෙනූ-ඉංග්‍රීසි නිවේදන(කණිෂ්ඨ)
  ▫️සදිසි තරින්සා-සිංහල නිවේදන(අන්තර්මධ්‍යම)
  ▫️අනෝද්‍යා චන්ද්‍රසේකර – සිංහල නිවේදන(ජ්‍යෙෂ්ඨ)
  ▫️සිප්නි තෙන්නකෝන් – දෙමළ නිවේදන(ජ්‍යෙෂ්ඨ)
  ▫️සිත්මි කෞශානි – ඉංග්‍රීසි පුවත් සංස්කරණය(ජ්‍යෙෂ්ඨ)

▫️කවිඳු චාමේන්ද්‍ර – හොඳම කෙටි චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයා
▫️තිවංක නෙත්සර – හොඳම කෙටි චිත්‍රපට නළුවා

CategorySchool
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.