1. M.D. Viduranga (C)

 2. N.M.Ranasinghe

 3. M.I.Ranaweera

 4. M.A.C.Bandara

 5. H.M.T.M.Bandara

 6. T.Hettiarachhci

 7. K.C.Maduranga

 8. W.V.V.N.Jayaweera

 9. M.O.C.Dissanayake

 10. M.Gamagedara

 11. H.M.S.Priyadarshana

 12. M.D.S.Thennakoon

 13. H.Jayasekara

 14. M.L.C.Dissanayake

 15. A.K.S.K.Jayathunga

 16. M.I.A.B.Thennakoon

 17. Abhishek

 18. U.D.Munidasa

 19. W.S.S.Jayarathna

 20. V.R.S.V.Madirama

 21. M.M.V.Devapriya

 22. R.G.S.Tharuka

 23. M.O.Fonseka

 24. H.O.Kavishka

 25. M.N.D.Jayawardhana